Zákon  č.  250/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Soudní rehabilitace. Mimosoudní rehabilitace.;Komise pro cenné papíry.;Přepravní řád v silniční dopravě.;Česká národní banka.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 06.06.2008 Účinnost od: 04.07.2008
Uveřejněno v č. 78/2008 Sbírky zákonů na straně 3619