Zákon  č.  253/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Poštovní známky. Poštovní ceniny. Poštovní zásilky.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady kontroly.;Terorismus. Teror.;Legalizace výnosů z trestné činnosti.;Organizovaný zločin. Organizované formy trestné činnosti.;Trestný čin.;Ověřování opisů a podpisů. Vidimace, legalizace. Notářský zápis.;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Obecné zásady obchodních závazkových vztahů.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.; ...
Schváleno (Vydáno): 05.06.2008 Účinnost od: 01.09.2008
Uveřejněno v č. 80/2008 Sbírky zákonů na straně 3686

Pozn.: Zákon se zabývá problematikou anti-money-laundering (AML).