Zákon  č.  273/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
o Policii České republiky
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Přípravné řízení. Vyhledávání. Vyšetřování.;Zajištění osoby obviněného. Vazba.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Operativní technika. Zpravodajské prostředky.;Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.;Zbraně a střelivo (obecně).;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Ochrana ústavních činitelů.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Právo na ochranu osobních údajů.;Omezení základních práv a svobod.;
Schváleno (Vydáno): 17.07.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 91/2008 Sbírky zákonů na straně 4086

Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 2 a ustanovení přílohy nabývají účinnosti 1.1.2012. Ustanovení § 118 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti 31.12.2011.