Vyhláška  č.  279/2008 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 05.08.2008 Účinnost od: 15.08.2008 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 95/2008 Sbírky zákonů na straně 4354

zrušeno 329/2011 Sb.