Zákon  č.  305/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Postih (regres).;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 17.07.2008 Účinnost od: 21.08.2008
Uveřejněno v č. 99/2008 Sbírky zákonů na straně 4538

Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 29, 36, 43, 50 a 51, čl. III bodů 16, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 58 a 59, čl. V bodu 24 a čl. VI bodu 2 nabývají účinnosti 21.8.2008. Ustanovení čl. XVIII až XX nabývají účinnosti dnem 1.9.2008. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2009.