Zákon  č.  309/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Havárie.;Technická bezpečnost a cejchování lodí.;Přístavy. Přístavní řád.;Přepravní řád ve vnitrozemské vodní dopravě.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady správního řízení.;
Schváleno (Vydáno): 17.07.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 100/2008 Sbírky zákonů na straně 4590