Sdělení  č.  RS07/2008
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2008 Účinnost od: 16.10.2008
Uveřejněno v č. 122/2008 Sbírky zákonů na straně 5854