Zákon  č.  381/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.2008 Účinnost od: 20.10.2008 Zrušeno: 06.11.2014
Uveřejněno v č. 124/2008 Sbírky zákonů na straně 5898

zrušeno 234/2014 Sb.