Úplné znění  č.  423/2008 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Jazykové právo. Mateřský jazyk. Znaková řeč.;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2008 Účinnost od: 08.12.2008 Zrušeno: 14.11.2011
Uveřejněno v č. 138/2008 Sbírky zákonů na straně 6980

zrušeno 329/2011 Sb.