Nařízení  č.  424/2008 Sb.
Vlády České republiky
o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
Oblasti úpravy:
Státní celní správa.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 139/2008 Sbírky zákonů na straně 6986