Nařízení  č.  450/2008 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.;Státní celní správa.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 146/2008 Sbírky zákonů na straně 7776