Vyhláška  č.  460/2008 Sb.
Ministerstva vnitra
o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009 Zrušeno: 01.06.2015
Uveřejněno v č. 149/2008 Sbírky zákonů na straně 7890

zrušeno 122/2015 Sb.