Nařízení  č.  465/2008 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 151/2008 Sbírky zákonů na straně 7994