Zákon  č.  476/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Odměny a náhrady notářů.;Služebnosti a věcná břemena.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z dědictví a darování.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 153/2008 Sbírky zákonů na straně 8202

zrušeno 340/2013 Sb.
zrušeno 344/2013 Sb.