Zákon  č.  479/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Právo na práci a povinnost pracovat.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pokuty. Blokové pokuty.; ...
Schváleno (Vydáno): 11.12.2008 Účinnost od: 31.12.2008
Uveřejněno v č. 154/2008 Sbírky zákonů na straně 8218

Pozn.: Tento zákon nabývá účinnosti 1.7.2009 s výjimkou ustanovení uvedených v čl. XIV.