Zákon  č.  481/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 154/2008 Sbírky zákonů na straně 8229