Zákon  č.  484/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Zbraně a střelivo (obecně).;Operativní evidence.;Rozvoj informačních systémů.;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;Nabývání osobního vlastnictví.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2008 Účinnost od: 01.02.2009
Uveřejněno v č. 155/2008 Sbírky zákonů na straně 8242