Vyhláška  č.  486/2008 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Oblasti úpravy:
Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009 Zrušeno: 19.05.2018
Uveřejněno v č. 155/2008 Sbírky zákonů na straně 8261

zrušeno 73/2018 Sb.