Zákon  č.  2/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 1/2009 Sbírky zákonů na straně 3