Zákon  č.  8/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2008 Účinnost od: 01.03.2009 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 3/2009 Sbírky zákonů na straně 98

zrušeno 256/2013 Sb.