Zákon  č.  9/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
UŽÍVÁNÍ PŮDY.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;PÉČE O PŮDU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Agrochemické zkoušení půd.;Ochrana zdravého stavu půdy.;Rostlinná výroba.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2008 Účinnost od: 23.01.2009
Uveřejněno v č. 3/2009 Sbírky zákonů na straně 100