Vyhláška  č.  33/2009 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Prémie, odměny a příplatky.;Mzdy pracovníků školství.;Státní finanční politika.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2009 Účinnost od: 28.01.2009 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 8/2009 Sbírky zákonů na straně 316

zrušeno 310/2018 Sb.