Zákon  č.  40/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
trestní zákoník
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH.;TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ.;TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE.;TRESTNÉ ČINY PROTI MÍRU.;PODMÍNĚNÉ ODSOUZENÍ, PROPUŠTĚNÍ A UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU TRESTU.;ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI.;TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;OCHRANA ROSTLIN.;CENNÉ PAPÍRY.;CIZINECKÝ REŽIM.;MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ SANKCE.;NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.;ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.;TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ.; ...
Schváleno (Vydáno): 08.01.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 11/2009 Sbírky zákonů na straně 354

Pozn.: Autorem komentáře je kolektiv pod vedením Antonína Draštíka.