Nařízení  č.  44/2009 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 26.01.2009 Účinnost od: 11.02.2009
Uveřejněno v č. 14/2009 Sbírky zákonů na straně 618