Instrukce  č.  94/2007-OIS-ST
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
Oblasti úpravy:
Okresní soudy.;Vrchní a krajské soudy.;Skartace písemností.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 1/2009 Rejstříku instrukcí (dříve Sbírky instrukcí a sdělení) na straně 7