Zákon  č.  87/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daně z příjmů obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Daně spotřební obecně.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2009 Účinnost od: 01.04.2009
Uveřejněno v č. 27/2009 Sbírky zákonů na straně 1138