Zákon  č.  111/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Prvotní evidence.;Rozvoj informačních systémů.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 33/2009 Sbírky zákonů na straně 1267

Pozn.: Ustanovení § 6, 7 a § 63 odst. 2 a 3 nabývají účinnosti 1.1.2010. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2010.