Zákon  č.  153/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Zákonné zastoupení.;Účastníci řízení.;Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 07.05.2009 Účinnost od: 01.07.2009
Uveřejněno v č. 46/2009 Sbírky zákonů na straně 1910