Zákon  č.  157/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
ODPOVĚDNOST ZA DŮLNÍ ŠKODY.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;TĚŽEBNÍ PODNIKY.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;FINANCE.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Český báňský úřad.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Státní kontrola.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 07.05.2009 Účinnost od: 01.08.2009
Uveřejněno v č. 46/2009 Sbírky zákonů na straně 1922