Vyhláška  č.  191/2009 Sb.
Ministerstva vnitra
o podrobnostech výkonu spisové služby
Oblasti úpravy:
ARCHIVNICTVÍ.;Skartace písemností.;Písemnosti. Kroniky.;Prvotní evidence.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2009 Účinnost od: 01.07.2009 Zrušeno: 01.08.2012
Uveřejněno v č. 57/2009 Sbírky zákonů na straně 2773

zrušeno 259/2012 Sb.