Zákon  č.  216/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 17.06.2009 Účinnost od: 20.07.2009
Uveřejněno v č. 65/2009 Sbírky zákonů na straně 2989