Zákon  č.  220/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Zbraně a střelivo (obecně).;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 17.06.2009 Účinnost od: 01.10.2009
Uveřejněno v č. 66/2009 Sbírky zákonů na straně 3016