Vyhláška  č.  249/2009 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Vysoké školy.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2009 Účinnost od: 01.09.2009 Zrušeno: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 75/2009 Sbírky zákonů na straně 3496

zrušeno 28/2012 Sb.