Zákon  č.  278/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
Oblasti úpravy:
POJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;Právní postavení cizinců.;Cizinecký režim.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Havarijní pojištění motorových vozidel.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 85/2009 Sbírky zákonů na straně 3994