Zákon  č.  282/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Mimopracovní úrazy.;Pracovní úrazy.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojištění osob v občanském právu.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2009 Účinnost od: 31.08.2009
Uveřejněno v č. 88/2009 Sbírky zákonů na straně 4142