Zákon  č.  281/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2009 Účinnost od: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 87/2009 Sbírky zákonů na straně 4105