Zákon  č.  285/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Oblasti úpravy:
PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2009 Účinnost od: 01.11.2009
Uveřejněno v č. 89/2009 Sbírky zákonů na straně 4211

Pozn.: Ustanovení čl. XVIII a XIX nabývají účinnosti 1.1.2010.