Zákon  č.  299/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
POZEMKOVÉ PRÁVO.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 23.07.2009 Účinnost od: 01.01.2010 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 91/2009 Sbírky zákonů na straně 4334

zrušeno 503/2012 Sb.