Úplné znění  č.  309/2009 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ARCHIVNICTVÍ.;Právo na ochranu osobních údajů.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Zásady kontroly.;Státní kontrola.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Operativní evidence.;Písemnosti. Kroniky.;Skartace písemností.;Národní kulturní památky.;Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);
Schváleno (Vydáno): 07.09.2009 Účinnost od: 07.09.2009 Zrušeno: 20.08.2010
Uveřejněno v č. 93/2009 Sbírky zákonů na straně 4398

zrušeno 243/2010 Sb.