Úplné znění  č.  313/2009 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 146/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;Správa hospodářské soutěže.;Pokuty. Blokové pokuty.;Obchodní tajemství.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2009 Účinnost od: 07.09.2009 Zrušeno: 15.07.2011
Uveřejněno v č. 94/2009 Sbírky zákonů na straně 4454

zrušeno 188/2011 Sb.