Pokyn  č.  D-325
Ministerstva financí
Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Oblasti úpravy:
Pokuty. Blokové pokuty.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 23.09.2009 Účinnost od: 15.10.2009 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 5/2009 Finančního zpravodaje na straně 43

zrušeno D-345