Nařízení  č.  397/2009 Sb.
Vlády České republiky
o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;Rozvoj informačních systémů.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 129/2009 Sbírky zákonů na straně 6614