Vyhláška  č.  429/2009 Sb.
Českého báňského úřadu
o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Oblasti úpravy:
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 137/2009 Sbírky zákonů na straně 7026