Usnesení  č.  437/2009 Sb.
Poslanecké sněmovny Parlamentu
k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2009 Účinnost od: 01.12.2009
Uveřejněno v č. 139/2009 Sbírky zákonů na straně 7103