Nařízení  č.  476/2009 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Ochrana proti plynným a prašným exhalátům a aerosolům.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2009 Účinnost od: 15.01.2010 Zrušeno: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 152/2009 Sbírky zákonů na straně 8323

zrušeno 201/2012 Sb.