Vyhláška  č.  486/2009 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Města. Obce. Názvy měst a obcí.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2009 Účinnost od: 01.01.2010 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 153/2009 Sbírky zákonů na straně 8400

zrušeno 51/2020 Sb.