Zákon  č.  490/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;OCHRANA ROSTLIN.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Pokuty. Blokové pokuty.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Rostlinná výroba.;Ochrana zdravého stavu půdy.;Agrochemické zkoušení půd.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 155/2009 Sbírky zákonů na straně 8573