Vyhláška  č.  2/2010 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 29.12.2009 Účinnost od: 08.01.2010
Uveřejněno v č. 1/2010 Sbírky zákonů na straně 4