Úplné znění  č.  49/2010 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb.
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Svoboda projevu a právo na informace.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 23.02.2010 Účinnost od: 23.02.2010 Zrušeno: 31.01.2012
Uveřejněno v č. 18/2010 Sbírky zákonů na straně 628

zrušeno 38/2012 Sb.