Vyhláška  č.  76/2010 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.
Oblasti úpravy:
Rostlinolékařská péče.;Rostlinná výroba.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2010 Účinnost od: 26.03.2010 Zrušeno: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 27/2010 Sbírky zákonů na straně 902

zrušeno 5/2020 Sb.